Heeft u het aantal inkoop boeken wel eens vergeleken met het aantal in omloop zijnde verkoop & marketing boeken? Inkoop valt ten opzichte van haar tegenpool in het niet! De laatste jaren staat inkoop echter terecht in de schijnwerpers.

Na jaren van stilte wordt er steeds meer gepubliceerd en krijgt de inkoopfunctie een toenemende waardering binnen de bedrijfsvoering. De nadruk ligt echter vaak op de inkoop voor de “core business”, terwijl voor de dienstverlenende sector juist de facilitaire inkoop van belang is.

Hoe afhankelijk bent u?

Vraagt u zich wel eens af hoe afhankelijk u van uw leveranciers bent? Hoe reageert u op plotselinge prijsindexeringen, geruisloze contractmutaties en leuke uitjes voor de operationele inkoper? Hoewel een goede relatie met uw leverancier belangrijk is voor de dagelijkse gang van zaken is de relatie maar zelden vanzelfsprekend.

Krijgt u wel voldoende aandacht?

Vraagt u zich wel eens af waarom u zo weinig aandacht krijgt van uw leveranciers? En dat terwijl u zo’n goede klant bent! U neemt namelijk een behoorlijk volume af en heeft ook nog eens weinig klachten. In het relatiebeheer met uw leveranciers is het verstandig om ook eens vanuit de leverancierszijde de relatie te beoordelen. Door een goed begrip van uw eigen klantwaarde bij uw leveranciers kunt u uw verwachtingen bijstellen.