Rijden er binnen uw bedrijf lease-auto’s rond? Dan is het beslist de moeite waard om eens na te gaan wat er intern aan regelingen is opgesteld. Vaak blijkt dat namelijk veel beter te kunnen. En als de huidige regeling te wensen overlaat, kost het uw bedrijf gewoon geld. Attendeer de verantwoordelijke persoon daarom maar eens op de mogelijke valkuilen en doe uw voordeel met de tips.

Verzekeraars zijn te duur

Wie kan renterekenen kan de wereld verzekeren. Helaas wordt de complexiteit van de verzekeringswereld nogal eens onderschat. Bij het vergelijken van offertes wordt vaak niet verder gekeken dan het maandelijks terugkerend premiebedrag. Jammer, want dit kan veel geld kosten. Inzicht in en kennis van de opbouw van het premiebedrag is van groot belang voor een optimale onderhandeling. Heeft u dat inzicht? Weet u waarvoor u betaalt?

Besparen op catering – betere lunch, minder kosten

Over smaak valt te twisten en de liefde gaat nog wel eens door de maag. Mocht u de kosten van uw bedrijfsrestaurant onder de loep willen nemen dan is het verstandig om rekening te houden met zachte argumenten. Over de leverancier van de kantoorartikelen of het drukwerk zal uw OR of personeelsvertegenwoordiging geen mening hebben. Over de keuze van de cateraar wel. Dit is echter geen reden om kritische evaluatie van de kosten achterwege te laten.